Ευάγγελος Κ. Ρούσσας
Γεωπόνος MSc Γ.Π.Α.

Γεννήθηκε στη Λάρισα τον Ιανουάριο του 1983. Έλαβε απολυτήριο από το Ενιαίο Λύκειο Αλμυρού με βαθμό Άριστα 18,2.

Εισήχθη 3ος στην σειρά κατάταξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001 και ολοκλήρωσε τις σπουδές τον Σεπτέμβριο του 2006, αποφοιτώντας με βαθμό Λίαν καλώς 7,49.

Οκτώβριο του 2006 εισήχθη στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Σύγχρονα συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου, από όπου έλαβε τον τίτλο τον Οκτώβριο του 2008, με βαθμό άριστα 8,89

Από τον Οκτώβριο του 2010 διατηρεί Γεωπονικό Γραφείο στον Αλμυρό, στην οδό Αχιλλέως & Ιάσονος.