Γεωτεχνικές Μελέτες

Τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά εργαλεία τόσο για τον Έλληνα παραγωγό όσο για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού χώρου αποτελούν οι διάφορες γεωτεχνικές μελέτες.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Βιολογική Κτηνοτροφία
Βιολογική Γεωργία
Μείωση Νιτρορύπανσης
Διατήρηση για τις Αυτόχθονες φυλές
HACCP
Ανανέωση χρήσης νερού


Kηποτεχνικές Μελέτες

Το αστικό πράσινο είναι αναμφισβήτητα ένα κομμάτι που μας αγγίζει όλους.

Στο γραφείο, μας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός τρισδιάστατου σχεδίου με κατάλληλα σχεδιαστικά προγράμματα αρχιτεκτονικής τοπίου.

Δουλεύοντας τόσο το σχεδιαστικό κομμάτι όσο και το κατασκευαστικό, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για τον εκάστοτε χώρο.

Επίσης μας βοηθά η συνεργασία με μεγάλες φυτωριακές μονάδες, εταιρείες αρδευτικού εξοπλισμού και εταιρείες παραγωγής χλοοτάπητα φυσικού ή συνθετικού.